Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Phụ Bản Nhóm

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Là phụ bản mà người chơi cần phải lập tổ đội với nhau, ít nhất 2 người và đạt đủ level mới có thể tham gia phụ bản nhóm.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Phụ Bản Nhóm - ảnh 1Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Phụ Bản Nhóm - ảnh 2 Tham gia phó bản nhóm nhận trang bị cấp cao

Có 2 cách để tham gia vào phó bản nhóm:

– Nhấp vào tạo đội: Có thể mời bạn bè, người chơi khác tham gia.
– Nhấp vào Auto: Hệ thống sẽ tự sắp xếp bạn vào 1 nhóm đã có sẵn.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Phụ Bản Nhóm - ảnh 3Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Phụ Bản Nhóm - ảnh 4

– Khiêu chiến thành công sẽ được mở rương, phần thưởng nhận được ngẫu nhiên.

– Người chơi không chọn rương thưởng hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên và chuyển vào “Túi” của người chơi.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Phụ Bản Nhóm - ảnh 5Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Phụ Bản Nhóm - ảnh 6

– Số lần khiêu chiến phó bản nhóm không giới hạn. Tuy nhiên chỉ có thể nhận thưởng tối đa 5 lần.

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !