Liên Quân mobile – Hướng dẫn cơ bản: Tướng Jinna – Đại Thiền Sư

Liên Quân mobile – Jinna tung chuỗi hạt vào tối đa 2 kẻ địch lân cận gây 300(+0) sát thương phép. Kẻ địch trúng chiêu sẽ khiến chuỗi hạt nảy đi tối đa 2 lần.

Liên Quân mobile – Hướng dẫn cơ bản: Tướng Jinna – Đại Thiền Sư - ảnh 1

Liên Quân mobile – Hướng dẫn cơ bản: Tướng Jinna – Đại Thiền Sư - ảnh 2Liên Quân mobile – Hướng dẫn cơ bản: Tướng Jinna – Đại Thiền Sư - ảnh 3

Vai trò khuyến khích sử dụng: Pháp sư

BỘ KĨ NĂNG

Liên Quân mobile – Hướng dẫn cơ bản: Tướng Jinna – Đại Thiền Sư - ảnh 4Liên Quân mobile – Hướng dẫn cơ bản: Tướng Jinna – Đại Thiền Sư - ảnh 5

Thứ tự tăng chiêu

Liên Quân mobile – Hướng dẫn cơ bản: Tướng Jinna – Đại Thiền Sư - ảnh 6Liên Quân mobile – Hướng dẫn cơ bản: Tướng Jinna – Đại Thiền Sư - ảnh 7

Ngọc đề cử

Liên Quân mobile – Hướng dẫn cơ bản: Tướng Jinna – Đại Thiền Sư - ảnh 8Liên Quân mobile – Hướng dẫn cơ bản: Tướng Jinna – Đại Thiền Sư - ảnh 9

TRANG BỊ

Lối lên trang bị khuyến khích:

Liên Quân mobile – Hướng dẫn cơ bản: Tướng Jinna – Đại Thiền Sư - ảnh 10Liên Quân mobile – Hướng dẫn cơ bản: Tướng Jinna – Đại Thiền Sư - ảnh 11

Ngọc đại pháp sư > Giày pháp sư > Trượng băng

Liên Quân mobile – Hướng dẫn cơ bản: Tướng Jinna – Đại Thiền Sư - ảnh 12Liên Quân mobile – Hướng dẫn cơ bản: Tướng Jinna – Đại Thiền Sư - ảnh 13

Gươm Hiền Triết > Vương miện Hecate > Sách thánh

Lý giải lối lên trang bị

Liên Quân mobile – Hướng dẫn cơ bản: Tướng Jinna – Đại Thiền Sư - ảnh 14Liên Quân mobile – Hướng dẫn cơ bản: Tướng Jinna – Đại Thiền Sư - ảnh 15

Một số lưu ý khi chơi Jinna:

Tận dụng nội tại Ấn Chú hiệu quả để gây bất ngờ và trao đổi chiêu thức với đối phương trong giai đoạn đi đường.

Tận dụng lượng tốc độ cộng thêm tới từ chiêu cuối Kết Giới Xá Lợi để băng vào giao tranh. Nhớ kết hợp thêm khả năng làm chậm tới từ chiêu Hàng Yêu Phục Ma để đối phương lĩnh trọn sát thương.

ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !