Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này

 

Liên Quân mobile – Bên cạnh việc giành chiến thắng trong mỗi trận đấu, thì danh hiệu MVP (Most Valuable Player) chính là một trong những mục tiêu cố gắng của mỗi người chơi bởi đây chính là chứng nhận cho việc bạn chính là người thi đấu tốt nhất đội. Bên cạnh việc cần có kỹ năng cá nhân tốt thì lựa chọn tướng nào cũng quyết định khá nhiều đến việc giành MVP. Sau đây, hãy cùng Hội Đồng Liên Quân điểm danh những cái tên đang bá chủ trên bảng xếp hạng MVP nào.

ĐồngBạcVàngBạch KimKim Cương

Cao Thủ

Thách Đấu

Tất Cả
Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 1Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 1Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 1Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 1Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 5Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 11Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 11Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 18Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 18Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 18Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 18Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 22Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 18Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 18Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 18Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 18Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 22Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 1Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 1Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 1Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 1Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 5Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 11
Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 11Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 1Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 1Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 1Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 1Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 5Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 18Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 18Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 18Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 18Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 22Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 6Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 11Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 61Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 61Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 61Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 64Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 65Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 65Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 65Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 68Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 1Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 1Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 1Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 1Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 5
Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 74Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 75Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 65Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 65Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 65Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 68Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 61Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 61Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 61Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 64Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 61Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 61Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 61Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 64Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 65Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 65Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 65Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 68Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 92Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 93Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 18Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 18Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 18Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 18Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 22


Mganga

Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 99Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 100

Ở các bậc xếp hạng thấp (Đồng – Bạc – Vàng), sẽ không quá nếu gọi Mganga là Vua cày MVP ở tầm này khi Tên Hề Ma Quái luôn nằm trong top 2 bảng xếp hạng các tướng có % nhận được MVP cuối trận. Lý do đứng sau sự bá đạo này của Mganga đến từ việc Tên Hề Ma Quái tỏ ra quá mạnh từ giai đoạn đi đường: đánh xa, cấu rỉa máu tốt, có khả năng hồi phục, kỹ năng đối thủ của Mganga chưa đủ cao để né chiêu của hắn,…

Điều này giúp Mganga thắng đường từ sớm và bắt đầu lăn cầu tuyết để trở nên cực mạnh ở giai đoạn giữa trận. Với ưu thế vượt trội từ cả trang bị lẫn cấp độ nhờ việc thắng đường sớm, không khó để người chơi Mganga trở nên bá đạo trong các giao tranh và có được MVP cuối trận.

Kahlii

Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 101Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 102

Nếu như ở các bậc xếp hạng thấp Mganga là bá chủ, thì lên cao hơn một chút lại là nơi Kahlii xưng bá khi lần lượt đứng thứ 2 trong Top 3 của bậc Vàng và đứng thứ 1 ở cả bậc Bạch Kim và Kim Cương. Ở các bậc xếp hạng này, kỹ năng và tư duy của người chơi đã được nâng cao khá nhiều, việc thắng đường từ sớm và lăn cầu tuyết đã không còn phổ biến như trước nữa. Tuy nhiên, đặc điểm của các trận đấu xếp hạng ở các bậc này lại thường khá giằng co khi người chơi vẫn còn gặp khó khăn trong việc dứt điểm trận đấu.

Đây chính là đặc điểm khiến Kahlii tỏa sáng khi Nữ Thần Nghiệp Chướng càng về cuối trận càng mạnh: Xóa sổ lính siêu nhanh, chiêu đầu “Lời Nguyền Vĩnh Cửu” làm chậm cực mạnh và gây sát thương cực đau, chỉ cần lỡ bước chân vào vũng lầy của chiêu cũng có thể khiến bạn mất từ 1/3 đến 1/2 lượng máu. Chưa kể đến chiêu cuối vừa có thể để phòng thủ, vừa có thể để yểm trợ cho những tình huống lao vào mở giao tranh. Với khoảng 5-6 trang bị, Kahlii có thể trừng phạt đối thủ cực kỳ khắc nghiệt dù đó chỉ 1 bước chân sai lầm của chúng.

Fennik

Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 103Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 104

Cáo Siêu Thanh không xuất hiện trong Top 3 tướng có % nhận được MVP cuối trận từ bậc Vàng đến Kim Cương nhưng lại bất ngờ nhảy vọt lên đứng vị trí thứ 1 ở bậc Cao Thủ – Thách Đấu và thứ 2 ở bảng xếp hạng Tổng. Có thể nói, để leo lên được bậc xếp hạng này đều là các Kiện Tướng có kỹ năng cá nhân xuất sắc cũng như sự hiểu biết tương đối về game. Nếu như ở các bậc xếp hạng dưới, việc kiếm điểm hạ gục hay thắng giao tranh quyết định đến kết cục trận đấu thì ở bậc Cao Thủ – Thách Đấu, yếu tố cơ động và mục tiêu lớn mới là ưu tiên hàng đầu.

Và khi xét về 2 yếu tố này thì Fennik luôn là một ứng cử viên hàng đầu khi Cáo Siêu Thanh có khả năng dọn rừng lên cấp cực nhanh, kiểm soát mục tiêu lớn tốt cùng sự cơ động cho phép Fennik di chuyển và có mặt khắp nơi trên bản đồ. Với những người chơi có kỹ năng thượng hạng, việc kiếm lợi thế sớm bằng Fennik là cực kỳ dễ dàng khi vị tướng này có thể đi gank cũng như ăn Rồng từ cực sớm do tốc độ lên cấp 4 nhanh kinh hoàng của mình. Và khi bạn để Fennik lấy được ưu thế từ sớm thì đừng hỏi lý do tại sao hắn lại bắn tan nát đội mình trong khoảng thời gian giữa và cuối trận để lấy về MVP nhé!

Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 105Liên Quân mobile – Muốn kiếm MVP? Chọn ngay 1 vị tướng này - ảnh 106

Trên đây là những vị tướng giúp các Kiện Tướng có thể kiếm MVP dễ dàng, hãy cân nhắc về việc luyện tập và lựa chọn chúng. Ngoài ra, cả Mganga và Kahlii đều đang có khuyến mãi trang phục đặc biệt nhân dịp Valentine là Mganga Hề Cung Đình và Kahlii Oan Hồn Cô Dâu, đừng quên sắm sửa để thêm phần oách trong các trận đấu nhé!

ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Hot mục 24h qua

Tin game mới

Dự đoán bộ kĩ năng vị tướng mới thứ 141 của LMHT: có thể bơm oxy cho đồng đội đang khó thở, chiêu cuối như Khúc Cầu Hồn của Karthus

Dự đoán bộ kĩ năng vị tướng mới thứ 141 của LMHT: có thể bơm oxy cho đồng đội đang khó thở, chiêu cuối như Khúc Cầu Hồn của Karthus

Dàn tướng trong Liên Quân Mobile, Mobile Legends và Heroes Arena cũng tương đồng thế này đây

Dàn tướng trong Liên Quân Mobile, Mobile Legends và Heroes Arena cũng tương đồng thế này đây

LMHT: Đội tuyển của Optimus bị loại đầy tức tưởi ở giải hạng hai Việt Nam

LMHT: Đội tuyển của Optimus bị loại đầy tức tưởi ở giải hạng hai Việt Nam

SGD của Optimus chính thức bị loại khỏi VCSB, còn đâu giấc mơ vô địch LMHT Việt Nam và đi CKTG?

SGD của Optimus chính thức bị loại khỏi VCSB, còn đâu giấc mơ vô địch LMHT Việt Nam và đi CKTG?

PUBG mở fanpage chính thức tiếng Việt, mở event tặng game miễn phí

PUBG mở fanpage chính thức tiếng Việt, mở event tặng game miễn phí

Hàn Quốc cho thuê ộp pa để dẫn các chị em đi chơi hoặc mua sắm chụp hình

Hàn Quốc cho thuê ộp pa để dẫn các chị em đi chơi hoặc mua sắm chụp hình

LMHT: Optimus và SGD chính thức chia tay với VCSB Mùa hè 2018, dù có thêm cơ hội thứ hai

LMHT: Optimus và SGD chính thức chia tay với VCSB Mùa hè 2018, dù có thêm cơ hội thứ hai

LMHT: Optimus và SGD chính thức chia tay với VCSB Mùa hè 2018, dù có thêm 1 cơ hội thứ hai

LMHT: Optimus và SGD chính thức chia tay với VCSB Mùa hè 2018, dù có thêm 1 cơ hội thứ hai

Đạo diễn John Wick và Deadpool 2 sẽ cầm trịch phim điện ảnh The Division

Đạo diễn John Wick và Deadpool 2 sẽ cầm trịch phim điện ảnh The Division

Cùng săm soi vào kho tướng phong phú nhiều thể loại của Hello Hero: Epic Battle

Cùng săm soi vào kho tướng phong phú nhiều thể loại của Hello Hero: Epic Battle

[Trải Nghiệm]Haki Tối Thượng: Game One Piece, đồ họa 2D, lối chơi thẻ tướng

[Trải Nghiệm]Haki Tối Thượng: Game One Piece, đồ họa 2D, lối chơi thẻ tướng

Swordsman X: Game kiếm hiệp chạy bo, loot đồ chính thức mở phiên bản test 1 tuần nữa – 27/04

Swordsman X: Game kiếm hiệp chạy bo, loot đồ chính thức mở phiên bản test 1 tuần nữa – 27/04

Agony, game kinh dị sinh tồn “kinh tởm” nhất năm 2018 chốt ngày ra mắt và sẽ bị kiểm duyệt

Agony, game kinh dị sinh tồn “kinh tởm” nhất năm 2018 chốt ngày ra mắt và sẽ bị kiểm duyệt

Tuyên bố xóa sổ 700 000 tài khoản gian lận trong 1 tuần, Rules of Survival lập kỷ lục mới của làng game Việt?

Tuyên bố xóa sổ 700 000 tài khoản gian lận trong 1 tuần, Rules of Survival lập kỷ lục mới của làng game Việt?

Tam Quốc GO – Cộng đồng Tam Quốc đông vui nhất Việt Nam

Tam Quốc GO – Cộng đồng Tam Quốc đông vui nhất Việt Nam

LMHT: Vừa chân ướt chân ráo lên hạng, HLV trưởng của Griffin đã đòi gặp Kingzone DragonX để so trình

LMHT: Vừa chân ướt chân ráo lên hạng, HLV trưởng của Griffin đã đòi gặp Kingzone DragonX để so trình

GN mới nhất