MU Việt Nam – Bảo Vệ Căn Cứ – Xây dựng thế giới phồn vinh

MU Việt Nam – Phó bản EXP (cho phép người chơi tham gia nhận lượng EXP lớn hơn bình thường).

MU Việt Nam – Bảo Vệ Căn Cứ – Xây dựng thế giới phồn vinh - ảnh 1MU Việt Nam – Bảo Vệ Căn Cứ – Xây dựng thế giới phồn vinh - ảnh 2

–  Người chơi phòng thủ trước quái vật tấn công Căn Cứ. Thời gian hạ càng nhanh càng nhận được nhiều EXP.

–  Lượng EXP sẽ được thưởng theo cấp độ của người chơi.
–  Phó bản có thể tham gia 1 hoặc nhiều người.

Số lần tham gia:

Mỗi ngày có thể vào 2 lần.

Điều kiện:           

Người chơi đạt cấp 115.

Phần thưởng:

EXP

MU Việt Nam – Bảo Vệ Căn Cứ – Xây dựng thế giới phồn vinh - ảnh 3MU Việt Nam – Bảo Vệ Căn Cứ – Xây dựng thế giới phồn vinh - ảnh 4

Cách Tham gia:

1. Đầu tiên các bạn vào mục Khiêu Chiến ->  “Bảo Vệ Căn Cứ”

MU Việt Nam – Bảo Vệ Căn Cứ – Xây dựng thế giới phồn vinh - ảnh 5MU Việt Nam – Bảo Vệ Căn Cứ – Xây dựng thế giới phồn vinh - ảnh 6

2. Chọn “Vào Sự kiện”:

MU Việt Nam – Bảo Vệ Căn Cứ – Xây dựng thế giới phồn vinh - ảnh 7MU Việt Nam – Bảo Vệ Căn Cứ – Xây dựng thế giới phồn vinh - ảnh 8

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !