MU Việt Nam – Bảo Vệ Ngai Vàng Băng Của Bạn Trước Lũ Quái

MU Việt Nam – Mutizens bảo vệ Tháp Hộ Vệ và Ngai Vàng trước các đợt tấn công của quái vật.

MU Việt Nam – Bảo Vệ Ngai Vàng Băng Của Bạn Trước Lũ Quái - ảnh 1MU Việt Nam – Bảo Vệ Ngai Vàng Băng Của Bạn Trước Lũ Quái - ảnh 2

Loại:

– Phó bản EXP (cho phép người chơi tham gia nhận lượng EXP lớn hơn bình thường).
– Lượng exp sẽ được thưởng theo cấp độ của người chơi.
– Phó bản có thể tham gia 1 hoặc nhiều người.

Số lần tham gia:

Mỗi ngày có thể vào 1 lần

Điều kiện: 

Người chơi đạt cấp 80

Phần thưởng:

Phần thưởng nhận được là EXP, Zen, Tinh Phách, Bụi Phép.

MU Việt Nam – Bảo Vệ Ngai Vàng Băng Của Bạn Trước Lũ Quái - ảnh 3MU Việt Nam – Bảo Vệ Ngai Vàng Băng Của Bạn Trước Lũ Quái - ảnh 4

Cách tham gia:

1. Bấm vào mục “Sự Kiện”

MU Việt Nam – Bảo Vệ Ngai Vàng Băng Của Bạn Trước Lũ Quái - ảnh 5MU Việt Nam – Bảo Vệ Ngai Vàng Băng Của Bạn Trước Lũ Quái - ảnh 6

2. Chọn “Ngai Vàng Băng”

MU Việt Nam – Bảo Vệ Ngai Vàng Băng Của Bạn Trước Lũ Quái - ảnh 7MU Việt Nam – Bảo Vệ Ngai Vàng Băng Của Bạn Trước Lũ Quái - ảnh 8

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !