MU Việt Nam – Bảo Vệ Nữ Thần Ước Nguyện – Sứ mệnh của mỗi Mutizens

MU Việt Nam – Hãy cùng bảo vệ nữ thần của chúng ta khỏi bầy quái vật hung tợn. 

MU Việt Nam – Bảo Vệ Nữ Thần Ước Nguyện – Sứ mệnh của mỗi Mutizens - ảnh 1MU Việt Nam – Bảo Vệ Nữ Thần Ước Nguyện – Sứ mệnh của mỗi Mutizens - ảnh 2

Quái vật tấn công Nữ Thần Ước Nguyện, hãy phòng vệ Nữ Thần trước đòn tấn công của quái.  

Thời gian:

– Cả ngày.

Điều kiện:   

–  Đạt cấp 120.

Phần thưởng:      

–  Gỗ, Khoáng.

Cách Tham gia:

1. Đầu tiên các bạn vào mục Khiêu Chiến ->  “Bảo Vệ Nữ Thần” 

2. Chọn “Vào Sự kiện”:

MU Việt Nam – Bảo Vệ Nữ Thần Ước Nguyện – Sứ mệnh của mỗi Mutizens - ảnh 3MU Việt Nam – Bảo Vệ Nữ Thần Ước Nguyện – Sứ mệnh của mỗi Mutizens - ảnh 4

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !