MU Việt Nam – Căn Cứ – Trải nghiệm chiến trường MOBA trong MU Việt Nam

Hãy cùng trải nghiệm và xây dựng một hệ thống gia viên hoàn hảo trong MU Việt Nam, thông qua hệ thống CĂN CỨ của game. 

Đừng quên kiểm tra Căn Cứ thường xuyên để mở khóa các công trình mới!

MU Việt Nam – Căn Cứ – Trải nghiệm chiến trường MOBA trong MU Việt Nam - ảnh 1MU Việt Nam – Căn Cứ – Trải nghiệm chiến trường MOBA trong MU Việt Nam - ảnh 2

Đây là tính năng vô cùng hấp dẫn, giúp các chiến binh có những phút trải nghiệm game hấp dẫn đến từng giây.

MU Việt Nam – Căn Cứ – Trải nghiệm chiến trường MOBA trong MU Việt Nam - ảnh 3MU Việt Nam – Căn Cứ – Trải nghiệm chiến trường MOBA trong MU Việt Nam - ảnh 4 Căn Cứ là nơi bạn tha hồ xây dựng trang trại theo sở thích

– Căn cứ là hệ thống phát triển 1 Gia Viên từ khi gamer bắt đầu tiếp xúc cho đến hướng dẫn từng bước mở các tính năng.

Kiến Trúc Căn Cứ

– Đa phần tính năng hệ thống trong Căn Cứ dùng “Kiến trúc” làm cơ sở mở rộng, nên Căn Cứ là tập hợp kiến trúc nhiều tính năng, là 1 chỉnh thể.

– Kiến trúc có cấp riêng, cấp kiến trúc càng cao thì tính năng mở càng nhiều, tỷ lệ tận dụng kiến trúc càng cao.

Cấp Căn Cứ

– Căn Cứ có khái niệm cấp riêng, đa số thao tác trong Căn Cứ của gamer đều được nhận Exp Căn Cứ để tăng cấp Căn Cứ.

– Cấp Căn Cứ cao có thể mở khóa kiến trúc cao cấp, hãy tăng cấp kiến trúc đến cấp cao nhất.

Tài Nguyên Căn Cứ

– Tăng cấp kiến trúc Căn Cứ cần tiêu hao “Tài nguyên Căn Cứ”, ở đây có 2 tài nguyên: Khoáng và Gỗ.

– Khoáng xuất hiện ở Mỏ Khoáng.
– Gỗ xuất hiện ở Xưởng Gỗ.

Chi Tiết Kiến Trúc

MU Việt Nam – Căn Cứ – Trải nghiệm chiến trường MOBA trong MU Việt Nam - ảnh 5MU Việt Nam – Căn Cứ – Trải nghiệm chiến trường MOBA trong MU Việt Nam - ảnh 6

MU Việt Nam – Căn Cứ – Trải nghiệm chiến trường MOBA trong MU Việt Nam - ảnh 7MU Việt Nam – Căn Cứ – Trải nghiệm chiến trường MOBA trong MU Việt Nam - ảnh 8

MU Việt Nam – Căn Cứ – Trải nghiệm chiến trường MOBA trong MU Việt Nam - ảnh 9MU Việt Nam – Căn Cứ – Trải nghiệm chiến trường MOBA trong MU Việt Nam - ảnh 10

MU Việt Nam – Căn Cứ – Trải nghiệm chiến trường MOBA trong MU Việt Nam - ảnh 11MU Việt Nam – Căn Cứ – Trải nghiệm chiến trường MOBA trong MU Việt Nam - ảnh 12

MU Việt Nam – Căn Cứ – Trải nghiệm chiến trường MOBA trong MU Việt Nam - ảnh 13MU Việt Nam – Căn Cứ – Trải nghiệm chiến trường MOBA trong MU Việt Nam - ảnh 14

MU Việt Nam – Căn Cứ – Trải nghiệm chiến trường MOBA trong MU Việt Nam - ảnh 15MU Việt Nam – Căn Cứ – Trải nghiệm chiến trường MOBA trong MU Việt Nam - ảnh 16

MU Việt Nam – Căn Cứ – Trải nghiệm chiến trường MOBA trong MU Việt Nam - ảnh 17MU Việt Nam – Căn Cứ – Trải nghiệm chiến trường MOBA trong MU Việt Nam - ảnh 18

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !