MU Việt Nam – Chiêm ngưỡng Hệ thống Linh Thú rực rỡ, hoành tráng

Linh Thú là thú cưng của nhân vật trong thế giới MU Việt Nam. Các Mutizens có thể xuất chiến để tăng thuộc tính nhân vật. Hãy cùng chiêm ngưỡng hệ thống Linh Thú hoành tráng, đặc sắc nhất của MU Việt Nam.

Linh Thú

 Linh Thú là thú cưng của nhân vật, có thể xuất chiến để tăng thuộc tính nhân vật.

MU Việt Nam – Chiêm ngưỡng Hệ thống Linh Thú rực rỡ, hoành tráng - ảnh 1MU Việt Nam – Chiêm ngưỡng Hệ thống Linh Thú rực rỡ, hoành tráng - ảnh 2

– User có thể mang nhiều Linh Thú nhưng chỉ Linh Thú “hiển thị” và “chiến đấu” mới cung cấp thuộc tính.

– Linh Thú trong “Hỗ Trợ” cung cấp thuộc tính cơ bản, thuộc tính Thiên Phú và chỉ hiển thị 1 con. Linh Thú trong “Chiến đấu” chỉ cung cấp thuộc tính cơ bản không cung cấp thuộc tính Thiên Phú, có thể tham gia chiến đấu 2 con. 

– Linh Thú còn có thuộc tính tổ hợp đặc biệt, ví dụ Linh thú trong Hiển thị và Chiến đấu thỏa mãn điều kiện tổ hợp thì sẽ nhận được thuộc tính tổ hợp.

Nhận Linh Thú

MU Việt Nam – Chiêm ngưỡng Hệ thống Linh Thú rực rỡ, hoành tráng - ảnh 3MU Việt Nam – Chiêm ngưỡng Hệ thống Linh Thú rực rỡ, hoành tráng - ảnh 4

– Để chiêu mộ linh thú, người chơi phải tiến hành Gọi linh thú.

MU Việt Nam – Chiêm ngưỡng Hệ thống Linh Thú rực rỡ, hoành tráng - ảnh 5MU Việt Nam – Chiêm ngưỡng Hệ thống Linh Thú rực rỡ, hoành tráng - ảnh 6

– Mỗi ngày có 1 lần gọi miễn phí, lần sau sẽ tốn kim cương. Mỗi lần mất 300 Kim Cương cho 1 lần gọi.

– Linh thú còn có duyên phận. Cùng xếp vào đội hình sẽ tăng lực chiến và chỉ số cho người chơi.

MU Việt Nam – Chiêm ngưỡng Hệ thống Linh Thú rực rỡ, hoành tráng - ảnh 7MU Việt Nam – Chiêm ngưỡng Hệ thống Linh Thú rực rỡ, hoành tráng - ảnh 8

MU Việt Nam – Chiêm ngưỡng Hệ thống Linh Thú rực rỡ, hoành tráng - ảnh 9MU Việt Nam – Chiêm ngưỡng Hệ thống Linh Thú rực rỡ, hoành tráng - ảnh 10

Bồi Dưỡng Linh Thú 

– Linh Thú dư có thể thu hồi về để nhận Tinh Phách của Linh Thú qua chức năng Thanh lý

– Tinh phách dùng để tăng cấp Linh Thú. Tăng cấp sẽ tăng thuộc tính cơ bản của Linh Thú qua mục Tăng Cấp

– Tinh Phách còn có thể tăng cấp pháp trận của Linh Thú, tăng thuộc tính cơ bản của tất cả Linh Thú ra trận.

MU Việt Nam – Chiêm ngưỡng Hệ thống Linh Thú rực rỡ, hoành tráng - ảnh 11MU Việt Nam – Chiêm ngưỡng Hệ thống Linh Thú rực rỡ, hoành tráng - ảnh 12

MU Việt Nam – Chiêm ngưỡng Hệ thống Linh Thú rực rỡ, hoành tráng - ảnh 13MU Việt Nam – Chiêm ngưỡng Hệ thống Linh Thú rực rỡ, hoành tráng - ảnh 14

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !