MU Việt Nam – Đập tan âm mưu của Ác quỷ Huyết Lâu

MU Việt Nam – Là nơi thử thách lòng dũng cảm các Mutizens đồng thời cũng là nơi giúp train nhanh hơn.

Người chơi cấp càng cao thì cấp độ quái càng mạnh.

MU Việt Nam – Đập tan âm mưu của Ác quỷ Huyết Lâu - ảnh 1MU Việt Nam – Đập tan âm mưu của Ác quỷ Huyết Lâu - ảnh 2

Số lần tham gia:

Người chơi thường được tham gia 3 lần, Vip 5 trở lên được 4 lần, Vip 8 trở lên được 5 lần, Vip 11 trở lên được 6 lần.

Thời gian:

Huyết Lâu mở hàng ngày. Vào phút thứ 40 mỗi giờ sẽ mở Huyết Lâu.

Điều kiện:           

Hoàn thành nhiệm vụ Huyết Lâu Level 75.

Phần thưởng:         

Phần thưởng là Đá Tinh Vũ, Zen và EXP.

MU Việt Nam – Đập tan âm mưu của Ác quỷ Huyết Lâu - ảnh 3MU Việt Nam – Đập tan âm mưu của Ác quỷ Huyết Lâu - ảnh 4

Cách tham gia:

1. Bấm vào mục “Sự Kiện”

MU Việt Nam – Đập tan âm mưu của Ác quỷ Huyết Lâu - ảnh 5MU Việt Nam – Đập tan âm mưu của Ác quỷ Huyết Lâu - ảnh 6

2. Bấm vào mục ” Huyết Lâu”

MU Việt Nam – Đập tan âm mưu của Ác quỷ Huyết Lâu - ảnh 7MU Việt Nam – Đập tan âm mưu của Ác quỷ Huyết Lâu - ảnh 8

3.Bấm vào phần ” Vào Sự kiện”

MU Việt Nam – Đập tan âm mưu của Ác quỷ Huyết Lâu - ảnh 9MU Việt Nam – Đập tan âm mưu của Ác quỷ Huyết Lâu - ảnh 10

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !