MU Việt Nam – Dự Công Thành Chiến – Xưng Bá Anh Hùng

MU Việt Nam – Công Thành Chiến là tính năng chiến đấu giữa các Guild. 3 Guild có thể cùng tham gia một chiến trường.

MU Việt Nam – Dự Công Thành Chiến – Xưng Bá Anh Hùng - ảnh 1MU Việt Nam – Dự Công Thành Chiến – Xưng Bá Anh Hùng - ảnh 2

 Để vào sự kiện, chọn Xã Giao -> Guild -> Công Thành Chiến

MU Việt Nam – Dự Công Thành Chiến – Xưng Bá Anh Hùng - ảnh 3MU Việt Nam – Dự Công Thành Chiến – Xưng Bá Anh Hùng - ảnh 4

MU Việt Nam – Dự Công Thành Chiến – Xưng Bá Anh Hùng - ảnh 5MU Việt Nam – Dự Công Thành Chiến – Xưng Bá Anh Hùng - ảnh 6

Thời gian:

-Thời gian sự kiện bắt đầu mở: 5 ngày sau khi mở máy chủ mới
-Thời gian ghi danh: 0-24h 1 ngày trước Công Thành Chiến
-Thời gian chiến đấu: 20h ngày thứ 3 & thứ 7

Điều kiện ghi danh:

-Cấp Guild >=3
-Thành Chủ không thể ghi danh

Quy tắc ghi danh & Đấu giá:

1. Trong giao diện ghi danh, dùng Quỹ Guild để tiến hành ghi danh

2. Đấu giá áp dụng đấu giá kín, khởi đầu là 50000, giá mỗi bước thấp nhất là 10000 Quỹ Guild

3. Để bảo đảm Công Hội vận hành bình thường, Quỹ Guild sau khi ra giá không thể dưới chi phí bảo trì 1 tuần

4. Sau khi đăng ký vẫn có thể tiến hành tăng giá đấu

5. Sau khi kết thúc đăng ký, chọn ra top 2 Guild có số quỹ ghi danh dẫn đầu làm phe công thành

6. Nếu chỉ có 1 Guild ghi danh, thì là thi đấu 1V1 với Guild thành chủ, nhưng phe phòng thủ không có BUFF thủ vệ và BUFF Tháp

7. Nếu không có công hội ghi danh, thì Thành Chiến lần này sẽ được hủy

8. Những công hội không đấu giá được sẽ được trả lại Quỹ Guild

9. Thư Đấu Giá, kết quả đấu giá sẽ được gửi đến cho các Trưởng Guild các Guild tham gia đấu giá sau khi đấu giá kết thúc

Quy tắc tham gia: 

1. Thành viên guild cần đạt level >=100 để có thể tham gia.

2.Trong 3 Guild có 1 Guild thủ thành và 2 Guild công thành.

3.Tại thành thủ có Thần Thú và Tháp Thủ tăng chỉ số Công và HP cho người trong Guild thủ thành.

4.Trong Thành có 3 Đài Phong Ấn. Khi Guild Công Thành chiếm được 3 Đài Phong Ấn trước và giữ được trong 1 phút thì Guild Công Thành chiến thắng.

5.Khi thành chiến kết thúc, Guild Thủ Thành giữ được 3 Đài Phong Ấn trở lên thì Guild Thủ Thành giành chiến thắng.

Phần thưởng:

Thành viên Guild dành chiến thắng sẽ nhận được danh hiệu Tinh Anh.

Trưởng Guild dành chiến thắng nhận được Danh Hiệu “Thành Chủ” và được buff chỉ số. 

Ngoài ra mỗi ngày Guild chiến thắng sẽ nhận được thêm phần thưởng gửi vào thư 0h mỗi ngày: 

MU Việt Nam – Dự Công Thành Chiến – Xưng Bá Anh Hùng - ảnh 7MU Việt Nam – Dự Công Thành Chiến – Xưng Bá Anh Hùng - ảnh 8

Chúc các Mutizens có những phút thư hùng thật ấn tượng nhé!

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !