MU Việt Nam – Hãy phòng thủ và thu thập kho báu với Goblin Ham Tiền

MU Việt Nam – Người chơi phòng thủ trước các đợt xâm lăng của Goblin.

MU Việt Nam – Hãy phòng thủ và thu thập kho báu với Goblin Ham Tiền - ảnh 1MU Việt Nam – Hãy phòng thủ và thu thập kho báu với Goblin Ham Tiền - ảnh 2

Loại:

Phó Bản Zen.

Số lần tham gia:

Mỗi ngày có thể vào 1 lần.

Điều kiện:

Người chơi đạt cấp 95.

Phần thưởng:

Zen 1,000,000 – 1,050,000.

MU Việt Nam – Hãy phòng thủ và thu thập kho báu với Goblin Ham Tiền - ảnh 3MU Việt Nam – Hãy phòng thủ và thu thập kho báu với Goblin Ham Tiền - ảnh 4

Cách thức tham gia:

1. Bấm vào mục “Sự Kiện”

MU Việt Nam – Hãy phòng thủ và thu thập kho báu với Goblin Ham Tiền - ảnh 5MU Việt Nam – Hãy phòng thủ và thu thập kho báu với Goblin Ham Tiền - ảnh 6

2. Bấm vào mục “Goblin Ham Tiền”

MU Việt Nam – Hãy phòng thủ và thu thập kho báu với Goblin Ham Tiền - ảnh 7MU Việt Nam – Hãy phòng thủ và thu thập kho báu với Goblin Ham Tiền - ảnh 8

3. Tiếp Theo bấm vào mục “Vào Sự Kiện”

MU Việt Nam – Hãy phòng thủ và thu thập kho báu với Goblin Ham Tiền - ảnh 9MU Việt Nam – Hãy phòng thủ và thu thập kho báu với Goblin Ham Tiền - ảnh 10

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !