MU Việt Nam – Hệ thống phó bản đặc sắc dày đặc thách thức Mutizens

Được phát triển dựa theo phiên bản MU nổi tiếng, MU Việt Nam không chỉ tập hợp đầy đủ mà còn sáng tạo ra các phó bản đặc sắc nhất của dòng game MU.

MU Việt Nam – Hệ thống phó bản đặc sắc dày đặc thách thức Mutizens - ảnh 1MU Việt Nam – Hệ thống phó bản đặc sắc dày đặc thách thức Mutizens - ảnh 2 Phó bản là hệ thống đặc sắc vượt trội của MU VIỆT NAM

– Phó bản được chia thành 2 dạng là Phó Bản Cốt Truyện và Phó Bản Nhóm.

MU Việt Nam – Hệ thống phó bản đặc sắc dày đặc thách thức Mutizens - ảnh 3MU Việt Nam – Hệ thống phó bản đặc sắc dày đặc thách thức Mutizens - ảnh 4 Dành cho một nhóm bạn bè cùng hợp sức chinh phục phó bản.

– Người chơi phải đạt 3 sao mới có thể tiến hành càn quét phó bản.

– Mỗi ngày mỗi phó bản có số lần đi giới hạn. Khi hết lượt có thể dùng 5 Kim Cương để mua thêm lượt.

– Bên cạnh đó, thế giới MU Việt Nam cũng có một phó bản đặc biệt dành cho các Mutizens muốn nâng cấp độ nhanh chóng. Trong phó bản đó, mỗi Mutizens sẽ nhận được nhiều điểm kinh nghiệm hơn khi “cắm chuột” ở phó bản trên bản đồ.

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !