MU Việt Nam – Khiêu chiến trực tiếp cùng với Boss Bản Đồ

MU Việt Nam – Boss bản đồ là tính năng khá đặc biệt trong game. Tại tính năng này, người chơi có thể trực tiếp khiêu chiến boss trên bản đồ. Boss sau khi tiêu diệt cần có thời gian làm mới.

MU Việt Nam – Khiêu chiến trực tiếp cùng với Boss Bản Đồ - ảnh 1MU Việt Nam – Khiêu chiến trực tiếp cùng với Boss Bản Đồ - ảnh 2

Thời gian:

– Boss bản đồ thường mở theo thời gian nhất định.

Điều kiện:

– Boss bản đồ được mở khi người chơi mở được bản đồ tương ứng.

Vị trí:

– Boss thường có tại các vị trí cố định.

Phần thưởng:

– Trang bị, Ngọc, Zen, mảnh Đồ Giám Boss tương ứng.

MU Việt Nam – Khiêu chiến trực tiếp cùng với Boss Bản Đồ - ảnh 3MU Việt Nam – Khiêu chiến trực tiếp cùng với Boss Bản Đồ - ảnh 4

Cách tham gia

1. Bấm vào mục “Sự Kiện”

MU Việt Nam – Khiêu chiến trực tiếp cùng với Boss Bản Đồ - ảnh 5MU Việt Nam – Khiêu chiến trực tiếp cùng với Boss Bản Đồ - ảnh 6

2. Bấm vào mục “Boss Bản Đồ”

MU Việt Nam – Khiêu chiến trực tiếp cùng với Boss Bản Đồ - ảnh 7MU Việt Nam – Khiêu chiến trực tiếp cùng với Boss Bản Đồ - ảnh 8

2. Chọn boss muốn khiêu chiến

MU Việt Nam – Khiêu chiến trực tiếp cùng với Boss Bản Đồ - ảnh 9MU Việt Nam – Khiêu chiến trực tiếp cùng với Boss Bản Đồ - ảnh 10

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !