MU Việt Nam – Phòng Bẫy

MU Việt Nam – Người chơi tham gia nhặt Zen tại phó bản, trong quá trình nhặt sẽ có cầu lửa tấn công, mỗi lần bị cầu lửa rơi trúng sẽ bị choáng.

Số tiền nhặt được tại Phòng Bẫy có thể thay đổi phụ thuộc vào cấp độ của người chơi.

MU Việt Nam – Phòng Bẫy - ảnh 1MU Việt Nam – Phòng Bẫy - ảnh 2

Loại:

Phó Bản Zen.

Thời gian:

Mỗi ngày được khiêu chiến 2 lần.

Điều kiện:

Người chơi đạt cấp 55.

Phần thưởng:

Zen 500000 -600000.

MU Việt Nam – Phòng Bẫy - ảnh 3MU Việt Nam – Phòng Bẫy - ảnh 4

Cách thức tham gia:

1. Bấm vào mục “Sự Kiện”

MU Việt Nam – Phòng Bẫy - ảnh 5MU Việt Nam – Phòng Bẫy - ảnh 6

2. Chọn “Phòng Bẫy”

MU Việt Nam – Phòng Bẫy - ảnh 7MU Việt Nam – Phòng Bẫy - ảnh 8

3. Bấm nút “Vào Sự kiện”

MU Việt Nam – Phòng Bẫy - ảnh 9MU Việt Nam – Phòng Bẫy - ảnh 10

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !