MU Việt Nam – Quảng Trường Quỷ

MU Việt Nam – Người chơi chiến đấu với quái vật tại Quảng Trường Quỷ. Để tham gia Quảng Trường Quỷ, người chơi cần mất đạo cụ để vào.

MU Việt Nam – Quảng Trường Quỷ - ảnh 1MU Việt Nam – Quảng Trường Quỷ - ảnh 2 

Thời gian:

Để tham gia Quảng Trường Quỷ, người chơi cần mất đạo cụ để vào.   

Số lần tham gia:

Mỗi ngày có 3 lần miễn phí tham gia. Số lần mở thêm theo Vip 1 => 3 lần, Vip 3 => 4 lần, Vip 7 => 5 lần, Vip 10 => 6 lần

Điều kiện:

Hoàn thành nhiệm vụ Ngục Tà Ác tại cấp 30.

Phần thưởng:

Hoàn thành nhiệm vụ Ngục Tà Ác tại cấp 30.

MU Việt Nam – Quảng Trường Quỷ - ảnh 3MU Việt Nam – Quảng Trường Quỷ - ảnh 4

MU Việt Nam – Quảng Trường Quỷ - ảnh 5MU Việt Nam – Quảng Trường Quỷ - ảnh 6

Cách Tham gia:

1. Bấm vào mục “Sự Kiện”

MU Việt Nam – Quảng Trường Quỷ - ảnh 7MU Việt Nam – Quảng Trường Quỷ - ảnh 8

2. Chọn phần Quảng Trường Quỷ:

MU Việt Nam – Quảng Trường Quỷ - ảnh 9MU Việt Nam – Quảng Trường Quỷ - ảnh 10

3. Bấm vào mục “Vào Sự kiện”

MU Việt Nam – Quảng Trường Quỷ - ảnh 11MU Việt Nam – Quảng Trường Quỷ - ảnh 12

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !