MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết

MU Việt Nam – 1. Có thể tìm Zen bằng cách dùng Kim Cương (Khóa hoặc Không Khóa) mua tại Tiệm, tham gia các phó bản thưởng Zen như Phòng Bẫy, Goblin Ham Tiền… hoặc tham gia sự kiện trong game hoặc Mobo.

MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 1MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 2

MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 3MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 4 

MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 5MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 6

2. Tại nút Mobo có nhiều sự kiện tặng nhiều phần thưởng hấp dẫn như Zen, Đá Tinh Vũ… Để vào sự kiện Mobo, chọn nút Mobo (nút màu trắng có chữ B cam ở mép màn hình) rồi chọn Event. 

MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 7MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 8

MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 9MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 10

3. Có thể đổi Bụi Phép tại NPC ở thành chính

MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 11MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 12

4. Giao dịch bằng tính năng Trạm Giao Dịch trong Căn Cứ. Trạm Giao Dịch được mở khi cấp Căn Cứ đạt cấp 3.

MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 13MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 14

5. Kiểm tra Căn Cứ thường xuyên để mở khóa các công trình mới, tính năng mới.

MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 15MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 16

6. Tại giao diện game, sẽ có một số mục có vòng tròn đỏ viền trắng. Vòng tròn này có dấu hiệu có nội dung mới tại mục, hoặc có phần thưởng chưa nhận. Đừng bỏ qua nhé.

MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 17MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 18

7. Cố Gắng Hoàn thành các phần sôi nổi để nhận những phần quà có giá trị trong game.

MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 19MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 20

8. Luôn luôn chú ý đến thông báo các sự kiện được tổ chức trong game.

MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 21MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 22

9. Chức năng Auto có thể tùy chỉnh bằng cách bấm vào phần “Xã Giao” chọn “Thiết Lập”

MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 23MU Việt Nam – Tân Thủ Cần Biết - ảnh 24

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !