MU Việt Nam – Tẩy Luyện Trang Bị

MU Việt Nam – Tính năng tẩy luyện trang bị giúp bạn nâng cao sức mạnh và giá trị cho trang bị của bạn.

– Đồ Lục sở hữu 1-2 Thuộc Tính Hoàn Hảo.
– Đồ Lam sở hữu 1-3 Thuộc Tính Hoàn Hảo.
– Đồ Tím sở hữu 1-4 Thuộc Tính Hoàn Hảo.

– Sau khi trang bị tẩy luyện, thuộc tính và số Thuộc Tính Hoàn Hảo đều xuất hiện tăng hoặc giảm.

– Chọn Lưu, có thể tích lũy kết quả tẩy luyện đến trang bị.
– Chọn Hủy để xóa kết quả tẩy luyện.

 Tiêu Hao Tẩy Luyện

– Tiêu hao tẩy luyện sẽ tốn Zen và Ngọc Ước Nguyện.
– Bậc trang bị càng nhiều thì số tiền tiêu hao càng lớn.

MU Việt Nam – Tẩy Luyện Trang Bị - ảnh 1MU Việt Nam – Tẩy Luyện Trang Bị - ảnh 2

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !