MU Việt Nam – Thách đấu cùng Boss thế giới – Nhận thưởng khủng

MU Việt Nam – Boss Thế Giới là tính năng chiến Boss, phần thưởng được phát thưởng theo hạng sát thương của người chơi.

MU Việt Nam – Thách đấu cùng Boss thế giới – Nhận thưởng khủng - ảnh 1MU Việt Nam – Thách đấu cùng Boss thế giới – Nhận thưởng khủng - ảnh 2

Hạng được tính dựa trên sát thương của người chơi.    

Thời gian        

MU Việt Nam – Thách đấu cùng Boss thế giới – Nhận thưởng khủng - ảnh 3MU Việt Nam – Thách đấu cùng Boss thế giới – Nhận thưởng khủng - ảnh 3MU Việt Nam – Thách đấu cùng Boss thế giới – Nhận thưởng khủng - ảnh 5 Boss thế giới được mở vào lúc 12h15 hàng ngày.

Điều Kiện

MU Việt Nam – Thách đấu cùng Boss thế giới – Nhận thưởng khủng - ảnh 3MU Việt Nam – Thách đấu cùng Boss thế giới – Nhận thưởng khủng - ảnh 3MU Việt Nam – Thách đấu cùng Boss thế giới – Nhận thưởng khủng - ảnh 5 Người chơi đạt cấp 40.

Phần Thưởng

MU Việt Nam – Thách đấu cùng Boss thế giới – Nhận thưởng khủng - ảnh 9MU Việt Nam – Thách đấu cùng Boss thế giới – Nhận thưởng khủng - ảnh 10

Cách Thức Tham Gia

1. Bấm vào mục “Sự Kiện”

MU Việt Nam – Thách đấu cùng Boss thế giới – Nhận thưởng khủng - ảnh 11MU Việt Nam – Thách đấu cùng Boss thế giới – Nhận thưởng khủng - ảnh 12

2. Bấm vào mục “Boss thế giới”

MU Việt Nam – Thách đấu cùng Boss thế giới – Nhận thưởng khủng - ảnh 13MU Việt Nam – Thách đấu cùng Boss thế giới – Nhận thưởng khủng - ảnh 14

3. Bấm vào mục ” Vào Sự Kiện”

MU Việt Nam – Thách đấu cùng Boss thế giới – Nhận thưởng khủng - ảnh 15MU Việt Nam – Thách đấu cùng Boss thế giới – Nhận thưởng khủng - ảnh 16

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !