MU Việt Nam – Tiêu Diệt Lính Hoàng Kim Nhận Ngọc Quý

MU Việt Nam – Tại tính năng này, người chơi có thể trực tiếp khiêu chiến Lính Hoàng Kim trên bản đồ. Cần có thời gian làm mới sau khi tiêu diệt Lính Hoàng Kim.

MU Việt Nam – Tiêu Diệt Lính Hoàng Kim Nhận Ngọc Quý - ảnh 1MU Việt Nam – Tiêu Diệt Lính Hoàng Kim Nhận Ngọc Quý - ảnh 2

Thời gian:

Lính Hoàng Kim thường mở theo thời gian nhất định.

Điều kiện:

Lính Hoàng Kim xuất hiện khi người chơi mở được bản đồ tương ứng.

Vị trí:

Lính Hoàng Kim thường có tại các vị trí cố định.

MU Việt Nam – Tiêu Diệt Lính Hoàng Kim Nhận Ngọc Quý - ảnh 3MU Việt Nam – Tiêu Diệt Lính Hoàng Kim Nhận Ngọc Quý - ảnh 4

MU Việt Nam – Tiêu Diệt Lính Hoàng Kim Nhận Ngọc Quý - ảnh 5MU Việt Nam – Tiêu Diệt Lính Hoàng Kim Nhận Ngọc Quý - ảnh 6

Phần thưởng nhận được là Ngọc Hỗn Nguyên, Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh, Trang Bị.

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !