MU Việt Nam – Trắc Nghiệm IQ Cùng Tính Năng Động Não

MU Việt Nam – Là sự kiện thử thách kiến thức của người chơi, khi trả lời đúng sẽ nhận được thưởng.

MU Việt Nam – Trắc Nghiệm IQ Cùng Tính Năng Động Não - ảnh 1MU Việt Nam – Trắc Nghiệm IQ Cùng Tính Năng Động Não - ảnh 2

– Tổng cộng 20 đề, mỗi đề đáp đúng sẽ dựa vào cấp bậc thưởng exp và Zen, đáp đúng được thưởng 100%, đáp sai 80%.

– Đáp đúng 8 đề sẽ thưởng thêm Zen, Thẻ IQ Bạc và Ngọc Ghép, đáp đúng 15 đề sẽ thưởng thêm Zen, thẻ IQ Zen và Ngọc Cường Hóa.

– Thẻ IQ Bạc có thể dùng bỏ đi 1 đáp án lỗi, thẻ IQ Zen có thể cho ra đáp án đúng trực tiếp của câu hỏi hiện tại.

Thời gian:

– 12h mỗi ngày bắt đầu, liên tục 10 giờ, đến 22h kết thúc.

Điều kiện:

– Người chơi đạt cấp 60.

Phần thưởng:

– EXP, Zen, Thẻ IQ Bạc, Ngọc Ghép, Ngọc Cường Hóa.

MU Việt Nam – Trắc Nghiệm IQ Cùng Tính Năng Động Não - ảnh 3MU Việt Nam – Trắc Nghiệm IQ Cùng Tính Năng Động Não - ảnh 4

Cách Thức tham gia

1. Bấm vào mục “Sự Kiện”

MU Việt Nam – Trắc Nghiệm IQ Cùng Tính Năng Động Não - ảnh 5MU Việt Nam – Trắc Nghiệm IQ Cùng Tính Năng Động Não - ảnh 6

2. Bấm vào mục “Động Não” để tham gia sự kiện

MU Việt Nam – Trắc Nghiệm IQ Cùng Tính Năng Động Não - ảnh 7MU Việt Nam – Trắc Nghiệm IQ Cùng Tính Năng Động Não - ảnh 8

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !