MU Việt Nam – Truyền Thừa trang bị

MU Việt Nam – Truyền Thừa là tính năng cho phép người chơi có thể chuyển cấp độ cường hóa hoặc tinh luyện từ trang bị này sang trang bị khác.

– Thuộc tính liên quan của trang bị vốn có sẽ bị xóa sạch.
– Để Truyền Thừa phải tốn Zen hoặc Kim Cương.
– Chỉ trang bị có vị trí giống nhau mới có thể Truyền Thừa.
– Ống tên và Thuẫn không thể Truyền Thừa.
– Cấp độ càng cao thì tiêu tốn zen và Kim Cương càng nhiều.

1. Bấm vào mục “Phát triển” chọn “Trang Bị”

MU Việt Nam – Truyền Thừa trang bị - ảnh 1MU Việt Nam – Truyền Thừa trang bị - ảnh 2

2. Chọn “Truyền thừa” để tiến hành truyền thừa trang bị

MU Việt Nam – Truyền Thừa trang bị - ảnh 3MU Việt Nam – Truyền Thừa trang bị - ảnh 4

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !