Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016

Giống như mọi năm Igromir & Comic Con Russia 2016 cũng có sự góp mặt của rất nhiều Coser với các tác phẩm Cosplay vô cùng ấn tượng

Igromir & Comic Con Russia 2016 – một trong những sự kiện lớn nhất dành cho những tín đồ yêu công nghệ đã được chính thức khai mạc tại Moscow vào tháng 29/09. Giống như mọi năm “IgroMir” cũng sẽ có một cuộc diễu hành của các coser – người hóa thân thành các nhân vật khác nhau trong các trò chơi điện tử, Phim ảnh và phim truyền hình. Dưới đây là những tác phẩm cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 1

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 2

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 3

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 4

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 5

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 6

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 7

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 8

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 9

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 10

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 11

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 12

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 13

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 14

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 15

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 16

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 17

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 18

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 19

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 20

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 21

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 22

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 23

Những tác phẩm Cosplay ấn tượng nhất tại sự kiện Igromir & Comic Con Russia 2016 - ảnh 24

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !