[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo

Trong nền công nghiệp điện ảnh hiện đại, gần như không có một bộ phim nào lại không ứng dụng ít nhiều công nghệ kỹ thuật sốđể đạt được kết quả ưng ý.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên bởi các hiệu ứng tạo ra từ máy tính có công rất lớn trong việc tạo ra những thế giới, bối cảnh giả tưởng rực rỡ và vô cùng đáng nhớ. Điều này đặc biệt đúng với các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, thần thoại và có ngân sách lớn.

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 1

Hôm nay, Game4v mời bạn đọc cùng Săm Soi loạt ảnh đằng sau hậu trường của một số bộ phim nổi tiếng gần đây và Khám Phá sự thật đằng sau phép màu của điện ảnh!

Alice Through the Looking Glass

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 2 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 3

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để So sánh

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 4 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 5

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để So sánh

Beauty and The Beast

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 6 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 7

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Doctor Strange

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 8 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 9

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 10 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 11

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 12 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 13

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Fantastic Beasts and Where to Find Them

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 14 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 15

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 16 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 17

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 18 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 19

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Rogue One: A Star Wars Story

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 20 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 21

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 22 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 23

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Star Trek Beyond

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 24 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 25

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 26 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 27

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Guardians of the Galaxy

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 28 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 29

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 30 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 31

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Suicide Squad

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 32 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 33

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 34 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 35

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

The Jungle Book

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 36 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 37

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 38 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 39

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

The BFG

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 40 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 41

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Star Wars: Episode VII — The Force Awakens

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 42 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 43

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 44 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 45

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Captain America: Civil War

[Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 46 [Săm soi] 22 cảnh phim nổi tiếng trước vs sau khi áp dụng kỹ xảo - ảnh 47

Di chuyển thanh cuộn chính giữa ảnh để so sánh

Theo BrightSide

Những tựa game có bối cảnh về Mặt Trăng đáng trải nghiệm trong dịp Trung thu này

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !