Bất ngờ trước chiếc máy chuyên chơi Rubik đầy thú vị

Phát minh thú vị đã được công bố dành cho những người chẳng thể giải được các ô rubik này, đó là một loại robot đã được cài thuật toán chơi riêng và có thể xếp được một cách dễ dàng.

Có thể khẳng định rằng xếp Rubik là một trò chơi có độ khó tương đối cao và thực tế là không có nhiều người giải được bài toán chuyển các ô màu về đúng mặt một cách nhanh chóng.

Tới nay, một phát minh thú vị đã được công bố dành cho những người chẳng thể giải được các ô Rubik này, đó là một loại robot đã được cài thuật toán chơi riêng và có thể xếp được một cách dễ dàng, tuy nhiên không được nhanh cho lắm.

Các bạn có thể theo dõi quá trình giải rubik đầy thú vị của chú robot này trong đoạn video phía đầu bài viết.

Kinh ngạc trước kỷ lục xếp Rubik mới, chỉ chưa đầy 5 giây là xong

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !