Thiết bị kỳ lạ có “chuyển giới” cho bạn trong chớp mắt

Nếu bạn là nam, đã bao giờ bạn tưởng tượng tới việc cảm nhận mọi thứ thế giới này sẽ ra sao thông qua cơ thể của một phụ nữ chưa? Điều này có thể được thực hiện thông qua thực tế ảo. Mới đây, một cuộc thí nghiệm chuyển đổi giới tính đã được phòng thí nghiệm BeAnotherLab triển khai ở Barcelona, cho phép mọi người trải nghiệm thế giới qua đôi mắt của người khác.

Thiết bị kỳ lạ có “chuyển giới” cho bạn trong chớp mắt - ảnh 1

Cụ thể hơn, hai người với giới tính khác nhau đeo thiết bị này lên, và bằng cách đồng bộ chuyển động tương ứng của họ, họ hầu như có thể cảm nhận và nhìn thấy cơ thể của người khác thông qua đôi mắt của mình.

Thiết bị kỳ lạ có “chuyển giới” cho bạn trong chớp mắt - ảnh 2

Từ những hiểu biết từ khoa học thần kinh và nhận thức cơ thể, khoa học đã cố gắng tạo ra ảo giác về sở hữu cơ thể của người khác, và đánh lừa não tin rằng họ có màu da, bộ phận cơ thể khác nhau hoặc đang trải qua suy nghĩ của người khác. Hệ thống này có thể được sử dụng để thúc đẩy sự đồng cảm, ví dụ: tăng cường hiểu biết về sự khác biệt giữa hai giới.

Thiết bị kỳ lạ có “chuyển giới” cho bạn trong chớp mắt - ảnh 3

Theo ESV

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !