Liên Minh Huyền Thoại: 8 cái Tốc Biến khó đỡ =))

4 tốc biến lừa tình và 4 tốc biến ngu người :v hài nhất thím Xarath

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !