Liên Minh Huyền Thoại: Cận cảnh thánh nhọ nhất năm nay :v

Cận cảnh thánh nhọ nhất năm nay...vừa đáp xuống ăn 3 phát Cầu sấm, Phóng Lao và Săn mồi.

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !