Liên Minh Huyền Thoại: Đừng có chọc mấy thằng lùn :v

Mundo dám chọc những chú lùn và hắn phải bị trừng phạt :v

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !