Liên Minh Huyền Thoại: Faker vs Wolf solo Yasuo :v

Xem faker và Wolf tỉ thí Yasuo ở đường giữa trong đó:

Koearn = Faker
NIGSNIDT = Wolf

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !