LMHT: Riven được chỉnh sửa nội tại

 

Trong máy chủ PBE, Riot đang có một vài chỉnh sửa nội tại của Riven. Liệu đây có phải là một đợt giảm sức mạnh của Riven hay không ?

GN mới nhất