Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016

Từ 01/05/2016, các chính sách booking dành cho các Nhà phát hành của Game8 sẽ có những thay đổi mới.

Sau hơn 6 năm hoạt động và phát triển, Game8 tự hào là một trong những trang tin có tuổi đời lâu năm và uy tín nhất trong ngành game. Cùng với sự phát triển vượt bậc so với năm 2015, bước sang năm thứ 6 hoạt động, Ban biên tập Game8 nhận thấy có nhiều thứ cần phải thay đổi để tiếp tục tăng trưởng trong năm 2016.

Cụ thể, về chính sách booking dành cho các Nhà phát hành từ tháng 05/2016 , Game8 sẽ có những sự thay đổi như sau:

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 1

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 2

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 3

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 4

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 5

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 6

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 7

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 8

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 9

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 10

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 11

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 12

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 13

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 14

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 15

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 16

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 17

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 18

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 19

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 20

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 21

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 22

Thông báo chính sách booking quảng cáo mới của Game8 tháng 05/2016 - ảnh 23

Trên đây là những nội dung chính về những chính sách và thay đổi mới của Game8 trong năm 2016. Mọi vấn đề còn thắc mắc, anh/chị có thể liên hệ trực tiếp với Ban Biên Tập Game8 để được giải đáp và tư vấn, hoặc liên hệ nhân viên sale.

Email: [email protected]

Liên hệ trực tiếp: mr. Phong (0988.062.268)

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !