Tin tức về game mobile Tiểu Lý Phi Đao - Game Mobile Tieu Ly Phi Dao

  • Tiểu Lý Phi Đao mobile cập bến Việt Nam

    Cập nhật 17-10-2016 11:30:05

    Tiểu Lý Phi Đao mobile cập bến Việt Nam

    Theo thông tin mà chúng tôi có được thì game mobile Phi Đao Vấn Tình (gọi tạm Tiểu Lý Phi Đao mobile) đã được một NPH Game khu vực Hà Nội mua về Việt Nam thành công.

Tin mới về